Visste du detta om bakplåtspapper?

​​

De flesta av oss känner till bakplåtspapper för bakning och matlagning. Men hur mycket vet vi egentligen om produkten? Vad är bakplåtspapper gjort av, vad är det som gör det säkert och miljövänligt och vad händer med det när det är använt?

Bakplåtspapper består i huvudsak av trä

Huvudråvaran för bakplåtspapper är långfibrig barrmassa av färskfiber. Massan kan t.ex. vara framställd av massaved som kommer från gallring eller flis som kommer från sågverk som en biprodukt av deras produktionsprocess. Färskfiber är starka och säkra att använda i kontakt med livsmedel eftersom de inte innehåller några rester av tryckfärg eller kemikalier som finns i returpapper. 

Bakplåtspapper är biologiskt nedbrytbart

Trä är biologiskt nedbrytbart och komposterbart, och det gäller även för bakplåtspapper. Metsä Tissues Bakplåtspapperets nedbrytbarhet har provats i både hushållskomposter och industriell kompostering. Den certifierade komposterbarheten framgår av etiketterna OK Compost Home och OK Compost Industrial på förpackningen.  

Bakplåtspapper skonar miljön

Traditionellt har man smort ugnsformar och bakplåtar i storkök för maten inte ska fastna. I stället för fett kan pergaminpapper, som liknar bakplåtspapper, användas i matlagningen för att få maten att lossna lättare och undvika att den bränns i kanterna. Fördelarna med pergaminpapper är uppenbara: matspillet minskar och resurser sparas. Långpannor som används i lunchrestauranger ger en och en halv portion mer om de kläds in med pergaminpapper. Dessutom sparas vatten, energi och diskmedel som används för att diska pannorna. 

Råvaror från hållbara källor

Produktkontrollen av Metsä Tissues bakplåtspapper börjar i skogen. PEFCTM- och FSC®-märkningarna talar om att träråvaran till produkten kommer från hållbart skötta nordiska skogar. Träets ursprung är känt, och hänsyn har tagits till bevarandet av den biologiska mångfalden i skogen. 
Rent, hög kvalitet och säkert

Förutom produkten och råvaruanskaffningen övervakas råvarans kvalitet och processhygienen. Produktkvaliteten och säkerheten kan normalt verifieras för kunden med hjälp av internationella ISO-standarder. ISO 9001 beskriver kvalitetssäkring, ISO 14001 beskriver miljöledning och ISO 22000 beskriver livsmedelssäkerhet. Tillämpningen av standarderna övervakas genom interna och externa revisioner.