Vi tar hand om naturen och naturen tar hand om oss

​​ ​


Vi tar hand om naturen och naturen tar hand om oss

Många konsumenter strävar efter en mer hållbar livsstil till gagn för miljön, klimatet och mänskligheten. Vi på Metsä Tissue vill hjälpa konsumenterna att uppnå sina mål. Även små, vardagliga åtgärder och val spelar roll, och valet av mjukpappersprodukt kan i sig bli ett stort steg mot en mer hållbar framtid. 

Råvaran till Metsä Tissues produkter är träfibrer med känt ursprung från hållbart skötta nordiska skogar. Toalettpapper tillverkas av både färskfiber och returfiber. Tillverkningen av mjukpapper från färskfiber utgör en del av resurseffektiv användning av trä. 

Metsä Tissues Lambi-produkt är ett exempel på hur Metsä Tissue tar hand om naturen och levererar hållbar mjukhet genom vår unika värdekedja. Vår förpackning är 100 % återvinningsbar, och vår nya, gröna Lambi-förpackning innehåller upp till 50 % återvunnen plast. 

Mjukhet, hygien och renhet är nyckelkrav för hygienpapper. Färskfiber är en utmärkt råvara för att skapa dessa egenskaper på ett miljöeffektivt sätt. Lambi är tillverkat av 100 % hållbara färskfiber. Vi kan spåra 100 % av våra fibrer tillbaka till deras ursprung. Nästan 90 % av Metsä Groups träråvara är certifierad – medan mindre än 10 % av världens skogar är det. 

Vår värdekedja garanterar en god tillgänglighet till färskfiberråvara, vilket betyder en god tillgänglighet till produkterna för våra kunder. Vi tillverkar våra produkter nära våra marknader och kunder för att minska behovet av långa transporter.

För Metsä Tissue är hållbar utveckling ett åtagande med ett större syfte, nämligen att ta hand om naturen och säkerställa naturlig mjukhet för oss alla, idag och för kommande generationer. 

Se vår Lambi-video här, som visar hur våra produkter tar hand om naturen.