Metsä Tissue har en historia av hållbar tillväxt

​​ ​Metsä Tissue har en historia av hållbar tillväxt


Metsä Tissue, tillverkare av mjukpapper, pappershanddukar och pergaminpapper för bak och matlagning, har sett blandade resultat på grund av pandemin och de begränsningar som bland annat restaurangerna har drabbats av. Trots det bedömer VD Esa Kaikkonen att företaget kommer att gå bättre än någonsin när coronakrisen väl är förbi.

Vårsolen kom med den sedan länge väntade goda nyheten att begränsningarna för restauranger lättas världen över. Esa Kaikkonen, VD för Metsä Tissue, var en av dem som gladdes åt det beslutet.

”Jag får lov att erkänna att en av vårens höjdpunkter var att se hur pubarna i Storbritannien slog upp sina dörrar i april. Ungefär en tredjedel av våra produkter används när människor utnyttjar tjänster utanför hemmet”, förklarar han.

Nya tillväxtmöjligheter

Lyckligtvis orsakade pandemin ingen irreparabel skada på Metsä Tissue, känt för varumärken som Katrin, Lambi, Serla och Saga. I själva verket erbjöd coronaviruset många nya tillväxtmöjligheter för företaget – speciellt inom handhygiensektorn.

”Folk torkar händerna med papper i större utsträckning utanför bostaden, och det är också något som hälsomyndigheterna rekommenderar. Videon där Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, tvättar händerna gav också god publicitet”, säger Kaikkonen.

Sedan förra våren har offentliga inrättningar och toaletter över hela Europa installerat Katrinspappersdispenser i stället för varmluftstorkar som sprider virus och bakterier. Användningen av mjukpapper har också ökat inom sjukvården.

”Pandemin har även förändrat marknaden för pergaminpapper. Efterfrågan från den professionella sektorn dök på grund av restaurangnedstängningarna, men ökad matlagning och bakning hemma skapade en större efterfrågan på pergaminpapper. Nu hoppas vi att uppsvinget för matlagning och bak i hemmen kommer att fortsätta”, säger Kaikkonen.

”Vad gäller papper som används utanför hemmet kan vi bara vänta på att läget förbättras och att länderna runt om i Europa öppnar upp. Vi förväntar oss att försäljningen börjar återgå till något som närmar sig det normala från och med i sommar”, tillägger han.

Mindre fokus på returfiber, digitalt språng inom distributionen


Pandemins inverkan på konsumentbeteendet är något som Metsä Tissue redan har börjar studera som en del av strategiarbetet. I det ingår möjliga scenarier för världen efter corona.

Förutom bättre handhygien har affärsmiljön påverkats av digitaliseringen, som enligt Kaikkonen kommer att påverka företaget via råvaru- och distributionskedjorna.  Som en följd av distansarbetet har användningen av kontorspapper minskat betydligt, och tillgången på returpapper av hög kvalitet har sjunkit på huvudmarknaderna. 

”I linje med vår strategi, som fastställdes före pandemin, inriktar vi oss allt mer på färskfiber – hållbart och lokalt producerade fibrer i stället för returfiber. Proportionen färskfiber och returfiber är för närvarande ungefär 50-50, men i framtiden kommer andelen returfiber att sjunka markant”, förklarar Kaikkonen.

Stora investeringar

Stora investeringar som de i Mänttä i Finland och Mariestad i Sverige är viktiga steg på den väg Metsä Tissue har valt. I Mänttä ökar produktionskapaciteten för mjukpapper tillverkat av färskfiber med 6 000 ton, och brukets energi- och miljöeffektivitet kommer att förbättras betydligt. 

“Investeringen kommer att sätta fart på aktiviteterna i Mänttä. Mariestad är en annan investering som kommer att öka användningen av ren massa och förbättra försäljningen av varumärkesprodukter. Vi siktar mot att fördubbla brukets produktion”, säger Kaikkonen. 

Digitaliseringen tvingar också företaget att bredda sina distributionskanaler. E-handeln har vuxit starkt på konsumentmarknaderna, och även professionella kunder har ökat fokus på online-kanaler.

”Därför måste vi öka vår integration med digitala verktyg inom handel- och distributionskedjorna. Det ger oss också tillgång till data som hjälper oss att på ett bättre sätt följa upp kundernas beteende och planera förändringar i våra aktiviteter”, förklarar Kaikkonen. 

En unik historia som kunderna uppskattar

Enligt Kaikkonen innebär den minskade användningen av returfiber vissa hot men också stora möjligheter. Metsä Tissue är fortfarande den enda aktören inom området som kan påvisa och verifiera hela produktionskedjan från skogen till slutprodukten. 

”I många fall konkurrerar vi med produkter som är tillverkade av returfiber eller sådana som kommer långt härifrån. Men vi kan öppet och uppriktigt berätta varifrån fibrerna till våra produkter kommer, hur de har producerats och hur de har vuxit. Det blir viktigare och viktigare för kunderna, och ingen av våra konkurrenter kan ännu mäta sig med oss i det avseendet. Metsä har en väsentlig och intressant historia att berätta”, påpekar Kaikkonen. 

En annan fördel är den omfattande certifieringen av finska skogar och att det finska skogsbeståndet överlämnas från en generation till nästa och på så sätt stannar kvar i trygga händer.

”Våra ägare kontrollerar mer än fem miljoner hektar skog, vilket lovar god tillväxt i framtiden. Att vi har medverkat till att bekämpa pandemin och kan förhindra spridning av framtida pandemier är också positivt. Även här har den finska massaveden varit till stor nytta i form av mjukpapper.”

Men nu är sommaren och den soliga årstiden snart här, och för många är det dags att tänka på något annat än vardagen. ”Å hela Metsä Tissue-teamets vägnar vill jag önska alla våra kunder och partner en riktigt trevlig sommar”, avslutar Esa Kaikkonen.