Är du bekymrad över plast?

​​ ​

Användningen av plast har föranlett många diskussioner under de senaste åren. Sökandet efter alternativa material ökar alltmer. Metsä Tissue är aktivt engagerad i den utvecklingen.


Som förpackning för mjukpappersprodukter är plast på många sätt ett överlägset material. Det är lätt och skyddar effektivt känsliga produkter mot fukt och smuts och från att skadas under förvaring och transport. Studier som Metsä Tissue har gjort visar att det också är viktigt för konsumenterna att de kan se mjukpappersrullarna genom förpackningen. Handduks- och toalettpappershållare för Metsä Tissues professionella produkter är tillverkade av plast, men är konstruerade för att vara hållbara med lång livslängd.

”Plastförpackningarna har utvecklats under årens lopp, och vi har kunnat minska vår användning av plast genom att använda tunnare plastfolie för våra produkter. Vi undviker också andra typer av överförpackning, och vi transporterar stora leveranser så att användningen av plast per levererad 
pappersprodukt blir så låg som möjligt”, säger Markus Reivala, VP, Global Offering hos Metsä Tissue. 
”I våra dispensrar har vi redan ersatt alla svarta plastdetaljer med återvunna material. I framtiden siktar vi på att använda så mycket återvunnet material som möjligt i dispensrarna.”

Förra året lanserade Metsä Tissue en mjukpappersförpackning av återvunnen plast och förnybara material för Serla konsumentprodukter på den finska marknaden. Plasten kommer från plast som har återvunnits från industri- och konsumentsektorn. Den förnybara råvaran, etanolen, är en biprodukt vid sockertillverkning. Den nya Serla Green Pack används för förpackning av Serlas gula toalettpapper och olika sorters hushållspapper. Enligt Metsä Tissues beräkningar minskar den nya förpackningen användningen av fossilbaserad plast med ca 89 000 kilo per år.

Nu pågår sökandet efter alternativ till plast vitt och brett, och träbaserade och andra material utvecklas för det ändamålet. Nya material utvecklas typiskt av små start-up-företag, och tillverkningen av dem har ännu inte nått industriell skala. Dessutom fortsätter nya material att vara dyra. Metsä Tissue följer aktivt utvecklingen inom branschen och ser sig om efter nya lösningar i samarbete med sina underleverantörer.

Bland Metsä Tissues hållbarhetsmål finns ett plastfritt erbjudande år 2030. Det första steget är att öka användningen av återvunnen plast. 

”Dagens trend stödjer vårt mål att fasa ut användningen av fossilbaserade råvaror. Ännu har man inte hittat en kostnadseffektiv ersättning för plast, men som en ledande tillverkare av mjukpapper fortsätter vi att aktivt söka alternativ för att nå vår uppställda mål”, säger Reivala.

Hela Metsä Group siktar mot en fossilfri produktion 2030. Då ska våra bruk inte använda några fossila bränslen alls, och vi kommer enbart att använda fossilfria råvaror i våra produkter.

Text: Asta Hirvonen
Foto: Juho Huttunen