skog

Användningen av nyfiber ökar


Metsä Tissue använder träfibrer från hållbara skogar i sina produkter.  


Träfibrer står för nästan 99 % av vikten på toalettpapper och mjukpapper. Metsä Tissue använder nyfiber, returfiber eller en kombination av dessa i sina mjukpappersprodukter. Nyfiber, eller massa, tillverkas av trä som uppstår som en biprodukt till timmer: trä från skogsgallring eller stammar som är för klena eller dåliga för att användas som timmer. Returfiber tillverkas av återvunnet papper.

”Vi känner alltid till ursprunget för det virke som vi köper, och vi vet att all träfiber vi använder kommer från hållbara skogar. Under de senaste åren har ungefär hälften av de fibrer vi använder varit nyfiber, och av dessa kommer det mesta från Metsä Groups egna bruk inom Metsä Fibre och Metsä Board”, säger Timo Riikonen, hållbarhetsansvarig på Metsä Tissue.

Förutom att använda massa från Metsä Group, köper Metsä Tissue också massa på marknaden. 

”Vi arbetar endast med massaleverantörer som kan påvisa att deras träfibrer har ett ansvarsfullt ursprung. Fibrerna får inte komma från illegala källor. När vi väljer massaleverantörer prioriterar vid dem som har en giltig FSC®- eller PEFC™-certifiering”, säger Riikonen. 

Under 2019, var 91 % av den massa som Metsä Tissue använde certifierad.

Metsä Tissue ingår i Metsä Group, vars moderbolag Metsäliitto Cooperative ägs av ca 103 000 finska privata skogsägare. Genom sina ägarmedlemmar har Metsä Group tillgång till en förstklassig träråvara.

Kvaliteten och tillgängligheten för returfiber minskar

Metsä Tissue kommer i ökande grad att inrikta sig på produkter baserade på nyfiber och kommer att investera i större produktionskapacitet för dessa. 

”Användningen av fibrer baserade på återvunnet papper i våra produkter minskar i takt med att tillgängligheten och kvaliteten fortsätter att sjunka. Det beror huvudsakligen på en lägre pappers-användning på kontor och att tryckta tidningar minskar till följd av digitaliseringen. Returfiber kan också användas för mer konkurrenskraftiga ändamål som t.ex. inom förpackningsindustrin”, förklarar Riikonen.

Returfiber kommer även fortsättningsvis att vara en viktig råvara för Metsä Tissue. Men träfibrer kan inte återvinnas i det oändliga, både styrkan och kvaliteten avtar efter fyra till sex cykler. Det innebär att starka nyfibrer behövs som komplement till returfiber. 

Många tror att produkter baserade på returfiber är mer ekologiska än sådana som baseras på nyfiber. 

”Returpapper kommer från många olika källor och kräver alltid tvättning, som är både vatten- och energiintensivt. Dessutom är den mängd spill som skapas vid tillverkningen av nyfiberbaserade produkter betydligt lägre än vad som gäller för produkter baserade på returfiber.”


Text: Asta Hirvonen
Foto: Kimmo Syväri