Znepokojuje vás používanie plastov?

​​ ​

Používanie plastov vyvolalo v posledných rokoch intenzívnu diskusiu. Hľadanie alternatívnych materiálov má čoraz viac stúpajúcu tendenciu. Metsä Tissue sa na tomto vývoji aktívne podieľa.

Plasty sú v mnohých ohľadoch skvelým materiálom na balenie produktov z jemného tissue papiera: sú ľahké a poskytujú jemným produktom účinnú ochranu pred vlhkosťou a nečistotami, ako aj pred poškodením počas skladovania a prepravy. Výsledky štúdií, ktoré vykonala spoločnosť Metsä Tissue, ukázali, že pre spotrebiteľov je dôležité aj to, či cez obal vidia kotúče jemného tissue papiera. Zásobníky na utierky na ruky a toaletný papier od spoločnosti Metsä Tissue učené na profesionálne použitie sú vyrobené z plastu, sú však navrhnuté tak, aby boli odolné a trvanlivé.

„V oblasti vývoja plastových obalov sa v priebehu rokov zaznamenal značný vývoj. Používaním tenších plastových obalov na naše výrobky sa nám podarilo znížiť mieru využívania plastov. Vyhýbame sa aj iným druhom dodatočných obalov a prepravujeme veľké objemy, takže miera využívania plastov na jeden dodaný papierový výrobok zostáva čo najnižšia,“ hovorí Markus Reivala, viceprezident pre globálnu ponuku v spoločnosti Metsä Tissue. 

„Pokiaľ ide o naše zásobníky, všetky čierne plastové diely sme už nahradili recyklovanými materiálmi. V budúcnosti plánujeme v zásobníkoch využívať čo najviac recyklovaného materiálu.“

Minulý rok spoločnosť Metsä Tissue uviedla na fínsky trh obal z jemného tissue papiera vyrobený z recyklovaného plastu a obnoviteľnej suroviny určený pre spotrebiteľské výrobky Serla. Tento plast pochádza z plastu, ktorý bol zrecyklovaný v rámci odvetvia alebo ho zrecyklovali spotrebitelia. Obnoviteľná surovina etanol je vedľajším produktom pri výrobe cukru. Nový obal Serla Green Pack sa používa na balenie žltého toaletného papiera Serla a niekoľkých druhov kuchynských utierok. Výpočty spoločnosti Metsä Tissue ukázali, že používaním nového obalu sa zníži miera využívania plastov vyrobených na báze fosílnych palív o približne 89 000 kilogramov ročne.

V súčasnosti sa hľadajú široko dostupné alternatívy k plastom a na tento účel sa vyvíjajú materiály na báze dreva a tiež ďalšie iné materiály. Nové materiály zvyčajne vyvíjajú malé začínajúce podniky. Ich výroba však ešte nedosiahla priemyselný rozsah. Navyše sú alternatívne materiály aj naďalej nákladné. Spoločnosť Metsä Tissue aktívne monitoruje trendy vývoja v odvetví a v spolupráci so svojimi subdodávateľmi hľadá nové riešenia.

Medzi ciele spoločnosti Metsä Tissue v oblasti udržateľnosti patrí aj cieľ dosiahnuť do roku 2030 ponuku bez podielu plastov. Prvým krokom je zvýšenie miery využívania recyklovaných plastov. 

„Súčasný trend podporuje náš cieľ upustiť od využívania fosílnych surovín. Zatiaľ sa ešte nenašla nákladovo efektívna náhrada za plast, avšak ako popredný výrobca jemného tissue papiera nepoľavujeme v aktívnom úsilí nájsť alternatívy a dosiahnuť tak svoj stanovený cieľ“, hovorí Reivala.

Cieľom celej skupiny Metsä je dosiahnuť do roku 2030 výrobu bez využívania fosílnych palív. V tom čase už naše závody vôbec nebudú využívať fosílne palivá a pre naše výrobky sa budú používať výlučne bez fosílne základné suroviny.


Text: Asta Hirvonen
Fotografia: Juho Huttunen