Využívanie čerstvého vlákna má stúpajúcu tendenciu


​​ ​

Stručný prehľad: Spoločnosť Metsä Tissue používa vo svojich výrobkoch drevné vlákno z udržateľne spravovaných lesov.

Drevné vlákno tvorí takmer 99 % hmotnosti toaletného papiera a jemného tissue papiera. Spoločnosť Metsä Tissue používa vo svojich výrobkoch z jemného tissue papiera čerstvé vlákno, recyklované vlákno a kombináciu týchto vlákien. Čerstvé vlákno, alebo celulóza, sa vyrába z dreva, ktoré vzniká ako vedľajší produkt guľatiny: drevo z prerieďovania lesov alebo z kmeňov, ktorých hrúbka alebo kvalita sú nedostatočné na to, aby sa použili ako guľatina. Recyklované vlákno je vyrobené z recyklovaného papiera.

„Vždy poznáme pôvod dreva, ktoré nakupujeme, a vieme, že všetko drevné vlákno, ktoré používame, pochádza z udržateľne spravovaných lesov. V nedávnych rokoch tvorilo viac ako polovicu využívaného vlákna čerstvé vlákno. Väčšina tohto vlákna pochádza z vlastných závodov skupiny Metsä, Metsä Fibre a Metsä Board,“ hovorí Timo Riikonen, ktorý je v spoločnosti Metsä Tissue zodpovedný za udržateľnosť.

Spoločnosť Metsä Tissue využíva okrem celulózy od skupiny Metsä aj trhovú celulózu. 

„Spolupracujeme len s tými dodávateľmi celulózy, ktorí sú schopní zodpovedne doložiť pôvod svojho drevného vlákna. Vlákno nesmie pochádzať z nelegálnych zdrojov. Pri výbere dodávateľov celulózy uprednostňujeme dodávateľov s platným certifikátom FSC® alebo PEFC™,“ uvádza Riikonen. 

V roku 2019 bolo certifikovaných 91% celulózy využívanej spoločnosťou Metsä Tissue.

Spoločnosť Metsä Tissue je súčasťou skupiny Metsä, ktorej materskú spoločnosť Metsäliitto Cooperative vlastní približne 103 000 fínskych súkromných vlastníkov lesov. Skupina Metsä má prostredníctvom svojich členov-vlastníkov prístup k významným zásobám prvotriednej drevnej suroviny.

Úroveň kvality a dostupnosti recyklovaného vlákna klesá

Spoločnosť Metsä Tissue sa bude čoraz viac zameriavať na výrobky vyrábané z čerstvého vlákna a v budúcnosti bude investovať do rozširovania svojej výroby. 

„Miera využívania recyklovaného vlákna na báze vlákien sa znižuje, pretože sa jeho dostupnosť a kvalita naďalej zhoršujú. Dôvodom je najmä zníženie množstva papiera používaného na administratívne účely a spotreby tlačiarenského papiera v dôsledku digitalizácie. Recyklované vlákno má viac konkurenčných možností využitia, napríklad v baliarenskom odvetví,“ vysvetľuje Riikonen.

Recyklované vlákno bude pre spoločnosť Metsä Tissue naďalej dôležitou surovinou. Avšak drevné vlákno nie je možné recyklovať neobmedzene: jeho kvalita a pevnosť sa stráca po štyroch až šiestich použitiach. To znamená, že okrem recyklovaného vlákna je potrebné aj pevné čerstvé vlákno. 

Mnoho ľudí sa domnieva, že výrobky na báze recyklovaného vlákna sú ekologickejšie ako výrobky vyrobené z čerstvého vlákna. 

„Recyklovaný papier pochádza z rôznych zdrojov a vždy si vyžaduje čistenie, čo je náročné na vodu a energiu. Navyše množstvo odpadu vytvoreného pri výrobe výrobkov na báze čerstvého vlákna je podstatne menšie ako v prípade výroby výrobkov na báze recyklovaného vlákna.


Text: Asta Hirvonen
Fotografia: Kimmo Syväri