Vedeli ste o tomto papieri na pečenie?

​​ ​

Väčšina z nás pozná papier, ktorý sa používa na pečenie a varenie. Ale čo vlastne o tomto produkte vieme? Z čoho sa papier na pečenie vyrába, prečo je bezpečný a ekologický, čo sa s ním stane po použití? 

Papier na pečenie je vyrobený väčšinou z dreva 

Hlavnou surovinou pri výrobe papiera na pečenie je dlho-vláknitá drvina z mäkkého dreva, ktorá sa vyrába z čerstvého vlákna. Drvina sa môže vyrábať napríklad z vláknitého dreva získaného v dôsledku prerieďovania lesa, ako aj drevnej štiepky vyprodukovanej na pílach v rámci bežného výrobného procesu. Čerstvé vlákna sú pevné a môžu sa bezpečne používať pri kontakte s potravinami, keďže neobsahujú zvyšky tlačiarenského atramentu alebo chemikálií, ktoré sa nachádzajú v recyklovanom papieri.  

Papier na pečenie je biologicky rozložiteľný 

Drevo je biologicky rozložiteľné a kompostovateľné a taký je aj papier na pečenie. Biologická rozložiteľnosť papiera na pečenie bola testovaná z hľadiska domáceho aj priemyselného kompostovania. Certifikát kompostovateľnosti predstavujú označenia OK Compost Home a OK Compost Industrial uvedené na obale.   

Papier na pečenie chráni životné prostredie 

Tradične sa riad na varenie a pečenie v priemyselných kuchyniach mastil, aby sa naň nelepili potraviny. Namiesto mastenia sa dá pri varení použiť papier na pečenie, ktorý umožní jednoduché oddeľovanie potravín a zabráni tomu, aby sa pripekali na okrajoch riadu. Výhody papiera na pečenie sú teda jasné: znižuje množstvo potravinárskeho odpadu a šetrí zdroje. Z panvíc, ktoré sa používajú v reštauráciách, sa dá vďaka papieru na pečenie dostať až o jeden a pol porcie viac. Okrem toho sa tým šetrí voda, energia a čistiace prostriedky, ktoré sa používajú na umývanie riadu.  

Suroviny získavané z udržateľných zdrojov 

Proces kontroly papiera na pečenie sa začína už v samotnom lese. Označenia PEFCTM a FSC® znamenajú, že surovinový materiál, z ktorého sa produkt vyrába, pochádza z udržateľne spravovaných severských lesov. Pôvod dreva je teda známy a okrem iného zohľadňuje aj zachovávanie lesnej biodiverzity.  

Čisté, kvalitné a bezpečné 

Okrem obstarávania produktov a surovín podlieha monitorovaniu aj kvalita surovín a hygienická úroveň procesov. Kvalitu a bezpečnosť produktov si zákazníci môžu väčšinou overiť pomocou medzinárodných noriem ISO. ISO 9001 opisuje systém manažérstva kvality, ISO 14001 opisuje systém riadenia životného prostredia a ISO 22000 opisuje bezpečnosť potravín. Monitorovanie používania týchto noriem sa uskutočňuje vo forme interných a externých inšpekcií.