Udržateľný rast v oblasti výroby jemného tissue papiera

Spoločnosť Metsä Tissue investuje do udržateľnej a čistejšej každodennej hygieny

​​ ​

Udržateľne vyrábané druhy jemného tissue papiera predstavujú hygienické riešenie budúcnosti. Spoločnosť Metsä Tissue dobre pozná severské drevo aj každodenný život spotrebiteľov. 

Spoločnosť Metsä Tissue sa zameriava na dlhodobé zlepšovanie svojej priemyselnej efektívnosti a environmentálneho správania svojich výrobných jednotiek. Vďaka tomu sa jej darí v súlade s jej stratégiou, ktorá bola minulý rok obnovená, vytvárať udržateľné hygienické riešenia. 

„Pracujeme na tom, aby sme svojim zákazníkom poskytovali udržateľnejšie riešenia založené na cirkulárnej ekonomike a biohospodárstve,“ hovorí Esa Kaikkonen, generálny riaditeľ spoločnosti Metsä Tissue. 

Spoločnosť Metsä Tissue má deväť závodov v piatich rôznych európskych krajinách. Okruh 500 km okolo každého závodu by pokryl 45 % obyvateľstva EÚ. Na európskom trhu s jemným tissue papierom však pôsobí viac ako 160 výrobcov. Ako môžeme vyniknúť?

„Máme dlhoročnú tradíciu a silné skúsenosti v oblasti výroby tissue papiera, tiež veľmi zaviazaných zamestnancov a túžbu neustále zlepšovať naše činnosti. Medzi naše výhody patrí aj to, že ako súčasť skupiny Metsä máme silné zázemie: celý hodnotový reťazec od lesa až po hotový produkt je v našich vlastných rukách. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na dodávky vlákien a surovín, ktoré sú zabezpečené na dlhý čas do budúcnosti. Spoľahlivé dodávky a kvalitné suroviny sú pre nás prvoradé,“ zdôrazňuje Kaikkonen.

Pri vývoji činností spoločnosti Metsä Tissue sa vždy berie do úvahy udržateľnosť.

„Témy udržateľnosti sa odrážajú v našom vývoji produktov aj v riešeniach obalových materiálov. Aj v našich výrobných jednotkách sú tieto témy zohľadnené v energetických riešeniach a efektívnej logistike. Aj energetická alebo materiálová efektívnosť vo všetkých našich činnostiach je zameraná na ochranu klímy.“ 

Miestne vyrábané druhy jemného tissue papiera

Silné značky spoločnosti Metsä Tissue patria medzi vedúce značky na severských a východoeurópskych spotrebiteľských trhoch. V oblasti výrobkov na profesionálne použitie má značka Katrin v celej Európe silnú pozíciu. Okrem výroby produktov nesúcich značky Lambi, Serla, Mola, Tento a Katrin sa spoločnosť Metsä Tissue venuje aj výrobe jemného tissue papiera pre privátne značky svojich zákazníkov. 

„Sme presvedčení, že dopyt po udržateľných hygienických riešeniach v budúcnosti porastie, a to tvorí kľúčovú súčasť našej stratégie. V záujme budúceho rastu v súčasnosti plánujeme rozšírenie výroby jemného tissue papiera vo švédskom závode Mariestad,“ vysvetľuje Kaikkonen. „Minulú jeseň sme začali realizovať štúdiu uskutočniteľnosti o investícii, vďaka ktorej by sa viac ako zdvojnásobila výrobná kapacita v závode Mariestad. Počas prvej fázy tejto investície by sa v závode nainštaloval nový stroj na výrobu jemného tissue papiera a automatizovaný sklad. 

Očakáva sa, že konečné rozhodnutie týkajúce sa investície sa prijme v druhej polovici roku 2021 po udelení environmentálneho povolenia. Vďaka tejto investícii by sa od roku 2024 v závode Mariestad zvýšila výrobná kapacita o 50 000 ton. AKo príklad sa tento objem vyrovná ročnej spotrebe jemného tissue papiera vo viac ako jednom milióne domácností. 

Spoločnosť Metsä Tissue využíva pri výrobe kvalitného jemného tissue papiera okrem recyklovaného vlákna, ktoré podporuje cirkulárnu ekonomiku, čisté čerstvé drevné vlákno pestované v blízkosti jej zákazníkov a spotrebiteľov. Spoločnosť Metsä Tissue sa bude čoraz viac zameriavať na čerstvé vlákno a tento cieľ podporujú aj investície, ktoré sa plánujú pre závod Mariestad. 

„Dostupnosť a kvalita recyklovaného vlákna sa zhoršili. Investície do výroby výrobkov z kvalitného čerstvého vlákna pomocou moderných technológií sú preto z hľadiska budúcnosti najudržateľnejším riešením. Tým sa podporujú aj ciele našich zákazníkov zamerané na udržateľné obchodné činnosti.“ 


Text: Asta Hirvonen
Fotografia: Kimmo Syväri, Petteri Kivimäki