Prostredníctvom utierok na ruky Katrin sa podporuje správna hygiena rúk

​​ ​

Súčasťou správnej hygieny rúk je ich umývanie a utieranie. Utierky na ruky Katrin predstavujú hygienickú a zodpovednú voľbu. Tieto výrobky sa vyrábajú v súlade s prísnymi požiadavkami na kvalitu environmentálne vhodným spôsobom. 

Správnou hygienou rúk sa zabraňuje šíreniu vírusov a baktérií. Väčšina infekcií sa šíri dotykom rúk – to znamená pri podaní rúk či dotýkaní sa kľučiek dverí alebo iných predmetov. Zabezpečenie správnej hygieny rúk teda znamená starať sa o svoje zdravie a zdravie a pohodu ostatných.

Výrobky Katrin umožňujú dodržiavanie hygieny rúk na verejných toaletách. Na dôkladné umytie rúk je potrebná teplá voda a mydlo a ruky by sa mali drhnúť mydlom aspoň 20 sekúnd. Potom sa ruky musia utrieť kvalitnými utierkami na ruky – pri výskumoch sa dospelo k záveru, že ide o najhygienickejší a najpreferovanejší spôsob utierania a sušenia rúk na verejných toaletách.

Utierky na ruky Katrin predstavujú zodpovednú voľbu z hľadiska hygieny a životného prostredia. Ich kľúčovou surovinou je drevné vlákno a my vždy poznáme pôvod drevného vlákna, ktoré používame. Minimalizujeme dopady našich výrobkov na životné prostredie počas ich životného cyklu. Utierky na ruky Katrin sú označené severskou environmentálnou značkou, ktorá je známa aj ako Nordic Swan, a environmentálnou značkou EU Ecolabel, prípadne európskym kvetom EU Flower. Utierky na ruky Katrin sú bezpečné aj na použitie s potravinovými výrobkami. 

Podstatou hygieny je starostlivosť. Výrobky Katrin predstavujú jednoduchý, ekonomický a udržateľný spôsob, ako zabezpečiť hygienu rúk na verejných toaletách.

Stručný prehľad: Vyhnite sa chrípke dodržiavaním správnej hygieny rúk. Približne 80 % najbežnejších infekčných ochorení sa šíri rukami. Papierové utierky sú najhygienickejším spôsobom, ako si utrieť a vysušiť ruky.Text: Tiia Tylli-Aliranta
Fotografie: Metsä Tissue