Kuchynské utierky – ozdoba každej domácnosti

​​ ​

S kuchynskými utierkami vytriete každý povrch dosucha – ide o bezpečné riešenie do každej domácnosti. Bezpečnosť týchto produktov dôkladne sledujeme. 

Niektoré prísne bezpečnostné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na potraviny, platia aj pre kuchynské utierky. Pri ich výrobe sa napríklad musí za každých okolností dodržiavať hygiena. 

Výrobné závody spoločnosti Metsä Tissue majú certifikované hygienické systémy (ISO 22000, BRC alebo IFS) a naše kuchynské utierky môžete bezpečne používať aj potom, čo prídu do kontaktu s potravinami. Grilovanú klobásu môžete napríklad bezpečne zabaliť do kuchynskej utierky a zjesť. 

Obedy by ste si však mali baliť do vreciek SAGA od spoločnosti Metsä Tissue vyrobených z desiatového papiera alebo do desiatového papiera SAGA. 

Značky Lambi a Serla, ktoré sa predávajú v škandinávskych krajinách, dosiahli u spotrebiteľov pri porovnávaní s viacerými inými produktmi prvenstvo z hľadiska absorpcie, odolnosti a vysokej hygienickej úrovne. 

Bezpečnosť produktov sa začína surovinami 

„Bezpečnosť produktov je výsledkom viacerých faktorov. Vždy však začína surovinami,“ tvrdí manažérka pre bezpečnosť a udržateľnosť produktov v spoločnosti Metsä Tissue, Eija Saski. 

Drevné vlákno tvorí 99 % hmotnosti kuchynských utierok. 

„Metsä Tissue používa na výrobu svojich produktov drvinu – teda čerstvé drevné vlákno – aj recyklované vlákno. Bezpečnosť týchto produktov sa dá kontrolovať. Kvalita recyklovaného vlákna sa však stále znižuje. Čerstvé vlákno je bezpečným produktom na výrobu materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.“ 

Spoločnosť Metsä Tissue sa bude čoraz viac zameriavať na výrobky vyrábané z čerstvého vlákna a             v budúcnosti bude investovať do rozširovania svojej výroby. Dobrým príkladom tohto úsilia je plánovaná veľká investícia vo Švédsku. 

Prehľad o pôvode dreva tvorí základ udržateľnej a ekologicky rozumnej výroby papiera. „Vždy poznáme pôvod dreva, ktoré nakupujeme, a vieme, že všetko drevné vlákno, ktoré používame, pochádza z udržateľne spravovaných lesov,“ zdôrazňuje Saski. 

Bezpečná a udržateľná výroba 

Menej ako 1 % hmotnosti jednej utierky do domácnosti tvorí vodovzdorné lepidlo, ktoré drží papier pohromade po kontakte s vlhkosťou. Neprevlhujúce lepidlo a ďalšie prídavné látky, ktoré sa používajú pri výrobe utierok spoločnosti Metsä Tissue, pochádzajú od spoľahlivých dodávateľov, ktorí spĺňajú etické štandardy spoločnosti. 

Všetky produkty Metsä Tissue sa vyrábajú v súlade s osvedčenými výrobnými postupmi a vo výrobných závodoch našej spoločnosti sú zavedené systémy na správu kvality (ISO 9001), životného prostredia (ISO 14001) a bezpečnosti produktov (ISO 22000, BRC a IFS). Okrem schvaľovania všetkých surovín sú hotové papierové produkty testované aj z hľadiska bezpečnosti. 

V súlade s nariadeniami Európskej únie nesmú kuchynské utierky ani iné produkty, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, uvoľňovať do potravín látky, ktoré sú zdraviu škodlivé alebo ktoré menia chuť či vôňu potravín. 

Jasné pravidlá zaisťujú bezpečnosť 

Pri výrobe dodržiava Metsä Tissue odporúčania Nemeckého federálneho inštitútu pre hodnotenie rizika, ktorý uvádza zoznam schválených surovín a testovacích metód pri výrobe papiera, ktorý prichádza do kontaktu s potravinami. Tieto odporúčania sú akceptované v celom odvetví. 

V spolupráci s organizáciou European Tissue Symposium, Konfederáciou európskeho papierenského priemyslu a ďalšími operátormi v odvetví sa spoločnosť Metsä Tissue zapojila do prípravy pravidiel pre papierové a kartónové materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. Nové pravidlá boli zverejnené minulý rok a v súčasnosti sa po prvýkrát dotýkajú aj problému s papierovými utierkami. 

„Nové pravidlá pre monitorovanie predstavujú súhrn osvedčených postupov v odvetví. Všetkým operátorom poskytujú jednotný nástroj, ktorý uľahčuje monitorovanie výroby papiera, ktorý prichádza do kontaktu s potravinami, a zaisťujú bezpečnosť týchto produktov,“ tvrdí Saski. 

Text: Johanna Lindblom 
Fotografie: Metsä Tissue