Čo môžu spotrebitelia očakávať od tissue papiera?

Čo môžu spotrebitelia očakávať od tissue papiera?

Veľmi prosté veci nám môžu veľmi zjednodušiť život. Komfort a jednoduchosť spolu so zodpovednými rozhodnutiami môžu významne ovplyvniť kvalitu každodenného života. Naše spotrebiteľské hygienické výrobky sú navrhnuté pre celú rodinu a pre celú domácnosť. Spýtali sme sa spotrebiteľov, čo očakávajú od tissue papiera, ktorý nakupujú.

  • Zákazník: „Želám si, aby môj toaletný papier bol šetrný voči životnému prostrediu a aby sa vyrábal udržateľným spôsobom.“
  • V spoločnosti Metsä Tissue používame ako základnú surovinu iba vysoko kvalitné čisté čerstvé vlákno z dreva zo severských lesov. Naše výrobky z čerstvého vlákna sú prirodzene čisté a hygienické a vyrábame ich zo zodpovedne udržiavaného dreveného vlákna. Certifikáty PEFC a FSC svedčia o udržateľnom spravovaní lesov. Systematicky monitorujeme kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov, ktoré sú vyrobené z čerstvého vlákna a sú prirodzene bezpečné, napríklad na použitie s potravinami alebo na hygienu. Naše utierky určené na použitie v domácnosti sú vždy vhodné na priamy kontakt s potravinami. Naraz prepravujeme veľké objemy výrobkov a vyhýbame sa nadmernému použitiu balenia. Minimalizujeme použitie plastov, napríklad použitím tenších obalov pri preprave hygienických výrobkov.

  • Zákazník:„Želám si, aby môj toaletný papier bol jemný, silný a pohodlný na použitie.“
  • Napríklad náš toaletný papier Tento spĺňa tieto požiadavky. Pri jeho výrobe sa zameriavame na najlepšie vlastnosti. Dosahujeme ich pomocou dôkladne vyberaných surovín a pokročilej výrobnej technológie. Napríklad dlhé a flexibilné čerstvé vlákna sa na seba silno napájajú, čo vedie k príjemne jemnému a silnému toaletnému papieru ako koncovému výrobku. Keď tissue papier ďalej spracujeme do kotúčov toaletného papiera, ktorého razenie poskytuje mimoriadnu jemnosť ,v súvislosti s jemnosťou a silou dosahujeme ten najlepší výsledok na pohodlné použitie.

  • Zákazník: „Nechcem, aby toaletný papier, ktorý kupujem, bol príliš drahý, ale mal by byť vysokej kvality.”
  • Pre spoločnosť Metsä Tissue je dôležité, aby boli naše výrobky konkurencieschopné v cene a kvalite. Mali by byť cenovo dostupné pre všetkých spotrebiteľov. Práve preto sme ťažko pracovali na výbere návrhu a výrobe, aby sme dosiahli maximálnu účinnosť. Nikdy však nepracujeme na úkor kvality, takže všetky naše výrobky sú vysoko kvalitné na navrhované použite.

  • Zákazník: „Ako si môžem byť istý, že tissue papier, ktorý používam, je bezpečný?“
  • Dobrými znakmi bezpečnosti sú označenie Nordic Swan Ecolabel, EU Flower Ecolabel a symbol skla a vidličky. Balenie môže zahŕňať aj značenie astmy a alergie. Symbol skla a vidličky znamená, že výrobok je vhodný na krátkodobý kontakt s potravinami, napríklad, na utieranie. V našej spoločnosti dbáme na to, aby boli naše výrobky bezpečné na použitie s potravinami už pri fáze návrhu výrobku: všetky suroviny musia byť na toto použitie schválené. Označenie Nordic Swan Ecolabel, EU Flower Ecolabel a značenie astmy a alergie znamená, že výrobok neobsahuje látky, ktoré by mohli byť škodlivé pre ľudský organizmus alebo životné prostredie. Prítomnosť označení na balení tiež poukazuje na to, že výrobok bol testovaný a uznaný ako vhodný na svoj účel. Závod, ktorý ho vyrobil, zabezpečil najlepší výrobný postup a aj to, že každé balenie určené na predaj obsahuje výrobky konzistentnej kvality. Výrobok vyrobený miestne známym a spoľahlivým výrobcom je vždy dobré znamenie bezpečnosti a v prípade potreby je možné kontaktovať výrobcu.