Zrównoważony rozwój w obszarze papieru higienicznego

Metsä Tissue inwestuje w ekologiczną i lepszą higienę dnia codziennego

​​ ​

Papier higieniczny wyprodukowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju to odpowiednie rozwiązanie dla higieny przyszłości. Metsä Tissue zna się na północnym drewnie i codziennym życiu konsumentów. 

Zgodnie z odnowioną w zeszłym roku strategią Metsä Tissue produkuje zrównoważone artykuły higieniczne, koncentrując się na długotrwałej poprawie wydajności przemysłowej i zmniejszeniu wpływu zakładów produkcyjnych na środowisko. 

– Pracujemy nad dostarczeniem klientom bardziej zrównoważonych artykułów higienicznych w oparciu o model gospodarki okrężnej i biogospodarki – mówi Esa Kaikkonen, prezes Metsä Tissue. 

Metsä Tissue posiada dziewięć zakładów w pięciu różnych krajach Europy. Promień 500 km wokół każdego zakładu pokryłby 45% populacji UE. Jednak na rynku papierów higienicznych jest ponad 160 graczy. Czym możemy się wyróżnić?

– Posiadamy długą tradycję i szeroką wiedzę ekspercką z obszaru produkcji papieru higienicznego oraz wysoce zaangażowanych pracowników, a także chcemy nieustanie poprawiać nasze operacje. Naszą przewagą jest również silne wsparcie, jakie otrzymujemy będąc częścią firmy Metsä Group: cały łańcuch wartości znajduje się w naszych rękach, od lasu aż po gotowy produkt. Nasi klienci mogą polegać na dostawach włókna i surowców, które są zabezpieczone na wiele lat do przodu. Niezawodne dostawy i surowce wysokiej jakości są dla nas najważniejsze – podkreśla Kaikkonen.

Operacje Metsä Tissue rozwijamy zawsze z myślą o zrównoważonym rozwoju.

– Aspekt zrównoważonego rozwoju widać w rozwoju produktu, w rozwiązaniach dla pakowania materiału oraz czerpania energii i wydajnej logistyki w zakładach produkcyjnych. Wydajność materiałowa lub energetyczna wszystkich naszych operacji to także działanie na rzecz klimatu. 

Papier higieniczny produkowany lokalnie

Silne marki Metsä Tissue znajdują się wśród grona marek wiodących na rynkach konsumenckich w północnej i wschodniej Europie. Katrin ma silną pozycję na europejskim rynku artykułów higienicznych do użycia poza domem dla przemysłu. Oprócz wytwarzania produktów pod markami Lambi, Serla, Mola, Tento i Katrin, Metsä Tissue produkuje także papier higieniczny dla marek własnych klientów. 

– Wierzymy, że popyt na ekologiczne produkty higieniczne będzie rósł. To kluczowa część naszej strategii. W celu umożliwienia wzrostu w przyszłości planujemy obecnie rozszerzenie produkcji papieru higienicznego w zakładzie Mariestad w Szwecji – wyjaśnia Kaikkonen. – Jesienią zeszłego roku rozpoczęliśmy studium wykonalności inwestycji, która zwiększyłaby zdolność produkcyjną w Mariestad ponad dwukrotnie. W trakcie pierwszej fazy inwestycji w zakładzie zostanie uruchomiona nowa maszyna do produkcji papieru oraz zautomatyzowany magazyn. 

Oczekujemy, że ostateczna decyzja w sprawie inwestycji zostanie podjęta w drugiej połowie 2021 roku, po uzyskaniu pozwolenia środowiskowego. Planowana inwestycja zwiększyłaby zdolność produkcyjną papieru higienicznego zakładu w Mariestad o 50 000 ton od roku 2024. Dla porównania – jest to ilość równa rocznemu zużyciu papieru higienicznego ponad miliona gospodarstw domowych. 

Do produkcji papieru higienicznego wysokiej jakości Metsä Tissue wykorzystuje czyste, świeże włókno, wyprodukowane blisko naszych klientów i konsumentów oraz włókno recyklowane, którego użycie jest częścią modelu gospodarki okrężnej. Metsä Tissue będzie się w coraz większym stopniu koncentrować na świeżym włóknie, a inwestycje zaplanowane w Mariestadzie służą temu celowi. 

– Dostępność i jakość recyklowanego włókna spadła, a inwestycja w produkcję artykułów ze świeżego włókna wysokiej jakości z użyciem nowoczesnej technologii to najbardziej zrównoważone rozwiązanie na przyszłość. Sprzyja to również osiągnięciu celu klientów, a więc zapewnieniu zrównoważonych operacji biznesowych. 


Tekst: Asta Hirvonen
Zdjęcie: Kimmo Syväri, Petteri Kivimäki