Użycie świeżego włókna wzrasta

​​ ​

Metsä Tissue w swoich produktach używa włókna drzewnego z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  


Włókno drzewne stanowi niemal 99% wagi papieru toaletowego i papieru higienicznego. Metsä Tissue w swoich artykułach z papieru higienicznego używa włókna świeżego, recyklowanego lub połączenia obu. Świeże włókno lub masa jest wytwarzana jako produkt uboczny podczas wycinania bali z drewna: to drewno z trzebieży lasu lub pni, które jest zbyt cienkie lub zbyt niskiej jakości, aby wykorzystać je na bale. Recyklowane włókno wykonuje się z recyklowanego papieru.

– Zawsze znamy pochodzenie kupowanego drewna i wiemy, że całe używane przez nas włókno pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach około połowę używanego przez nas włókna stanowiło świeże włókno, z którego większość pochodziła z własnych zakładów Metsä Group, z Metsä Fibre i Metsä Board – mówi Timo Riikonen, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój w Metsä Tissue.

Oprócz używania masy z Metsä Group, Metsä Tissue korzysta także z masy rynkowej. 

– Współpracujemy wyłącznie z dostawcami masy, którzy mogą zweryfikować pochodzenie oferowanego włókna drzewnego. Włókno nie może pochodzić z nielegalnych źródeł. Decydując się na współpracę z dostawcami masy, zawsze najpierw wybieramy dostawców z ważnym certyfikatem FSC® lub PEFC™ – tłumaczy Riikonen. 

W 2019 roku 91% masy użytej przez Metsä Tissue posiadało certyfikat.
Metsä Tissue jest częścią Metsä Group, której spółka matka, Metsäliitto Cooperative, jest własnością 103 000 prywatnych właścicieli lasów. Dzięki swoim właścicielom Metsä Group ma dostęp do znacznych zapasów surowca drzewnego pierwszej klasy.

Jakość i dostępność recyklowanego włókna spada

Metsä Tissue w coraz większym stopniu koncentruje się na produktach ze świeżego włókna i będzie inwestować w zwiększenie jego produkcji. 

– Użycie recyklowanego włókna pozyskanego z papieru w naszych produktach spada, ponieważ jego dostępność i jakość jest coraz niższa. Jest to przede wszystkim spowodowane obniżeniem ilości papieru używanego w biurach oraz zmniejszeniem konsumpcji papieru gazetowego w wyniku cyfryzacji. 
Recyklowane włókno ma również bardziej konkurencyjne zastosowania, na przykład w przemyśle opakowaniowym – wyjaśnia Riikonen.
Recyklowane włókno pozostaje ważnym surowcem dla Metsä Tissue. Włókno drzewne nie może być jednak recyklowane bez końca: jego jakość i wytrzymałość spada po czterech do sześciu użyciach. Oznacza to, że oprócz recyklowanego włókna potrzebne jest także mocne świeże włókno. 

Wiele osób uważa, że artykuły z recyklowanego włókna są bardziej ekologiczne niż te wytwarzane ze świeżego włókna. 

– Recyklowany papier pochodzi z różnych źródeł i zawsze wymaga czyszczenia, do którego konieczne są duże ilości wody i energii. Co więcej, ilość odpadów generowana w trakcie produkcji artykułów ze świeżego włókna jest znacznie niższa niż ilość odpadów generowanych w trakcie produkcji artykułów z włókna recyklowanego.


Tekst: Asta Hirvonen
Zdjęcie: Kimmo Syväri