Bruken av fersk fiber øker

​​ ​

Metsä Tissue bruker trefiber fra bærekraftig forvaltede skoger i sine produkter.


Trefiber representerer nesten 99 % av vekten av toalett- og tørkepapir. Metsä Tissue bruker fersk fiber, resirkulert fiber eller en kombinasjon av disse i sine papirprodukter. Fersk fiber, eller papirmasse, er fremstilt av tre produsert som et biprodukt av tømmerstokker: Tre fra fortynning av skog eller stammer som er for tynne eller kvalitetsmessig dårlige til å bli brukt som tømmerstokker. Resirkulert fiber er fremstilt av resirkulert papir.

– Vi vet alltid hvor trefiberet vi kjøper, kommer fra, og vi vet alt alt trefiberet vi bruker, kommer fra bærekraftig forvaltede skoger. De siste årene har rundt halvparten av fiberet vi bruker, vært fersk fiber, og mesteparten kommer fra Metsä Groups egne fabrikker fra Metsä Fibre og Metsä Board, sier bærekraftsansvarlig Timo Riikonen i Metsä Tissue.

I tillegg til å bruke masse fra Metsä Group bruker Metsä Tissue masse kjøpt i markedet. 

– Vi arbeider med masseleverandører som kan verifisere at trefiberet deres har en ansvarlig opprinnelse. Fiber må ikke stamme fra ulovlige kilder. Når vi velger masseleverandører, prioriterer vi leverandører med et gyldig FSC®- eller PEFC™-sertifikat, sier Riikonen. 

I 2019 var 91 % av Metsä Tissues benyttede masse sertifisert.

Metsä Tissue er en del av Metsä Group, der morselskap Metsäliitto Cooperative eies av drøye 103 000 private skogeiere i Finland. Gjennom sine eiermedlemmer har Metsä Group tilgang til en vesentlig reserve av førstklasses råmateriale av tre.

Kvaliteten og tilgangen på resirkulert fiber er i nedgang

Metsä Tissue vil stadig mer fokusere på produkter basert på fersk fiber og vil investere i å øke produksjonen av dem. 

– Bruken av fiber basert på resirkulert papir i våre produkter blir mindre etter hvert som tilgang og kvalitet fortsette å avta. Dette skyldes hovedsakelig en reduksjon i mengden papir som brukes i kontorer og avispapirforbruk som følge av digitalisering. Resirkulert fiber har også mer konkurransedyktige bruksområder, for eksempel i emballasjeindustrien, forklarer Riikonen.

Resirkulert fiber vil fortsette å være et viktig råmateriale for Metsä Tissue. Men trefiber kan ikke resirkuleres i det uendelige: Kvaliteten og styrken avtar etter fire til seks gangers bruk. Det betyr at sterk fersk fiber er nødvendig i tillegg til resirkulert fiber. 

Mange mener at produkter basert på resirkulert fiber er mer økologiske enn produkter basert på fersk fiber. 

– Resirkulert papir kommer fra forskjellige kilder og krever alltid rengjøring, som er vann- og energiintensivt. Dessuten er avfallsmengden generert under produksjonen av produkter basert på fersk fiber betydelig mindre enn avfallsmengden generert under produksjonen av produkter basert på resirkulert fiber.


Tekst: Asta Hirvonen
Bilde: Kimmo Syväri