Bærekraftig vekst med papirprodukter

Metsä Tissue investerer i bærekraftig og renere hygiene hver dag

​​ ​

Bærekraftig produsert tørkepapir er fremtidens hygieneløsning. Metsä Tissue kjenner nordisk trevirke og forbrukernes hverdagsliv. 


I samsvar med sin strategi, som ble fornyet i fjor, skaper Metsä Tissue bærekraftige hygieneløsninger ved å fokusere på å forbedre sin industrielle effektivitet og miljøytelsen ved produksjonsenhetene sine i det lange løp. 

– Vi arbeider for å forsyne kundene med mer bærekraftige hygieneløsninger basert på den sirkulære økonomien og bioøkonomien, sier administrerende direktør Esa Kaikkonen i Metsä Tissue. 

Metsä Tissue har ni fabrikker i fem forskjellige land i Europa. En radius på 500 km rundt hver fabrikk ville dekke 45 % av EUs befolkning. Men det er mer enn 160 aktører i det europeiske papirmarkedet. Hvordan kan vi skille oss ut?

– Vi har en lang tradisjon og sterk ekspertise innen papirproduksjon, i tillegg til svært engasjerte ansatte og et ønske om kontinuerlig å forbedre virksomheten vår. Våre fordeler omfatter også en sterk bakgrunn som en del av Metsä Group: Hele verdikjeden er i vår egne hender, fra skogen til det ferdige produktet. Kundene våre kan være trygge på vår fiber- og råmaterialforsyning, som er sikret langt inn i fremtiden. Pålitelige leveranser og kvalitetsmessige råmaterialer er avgjørende for oss, påpeker Kaikkonen.

Metsä Tissues virksomhet utvikles alltid med tanke på bærekraft.

– Bærekraft speiles i våre produktutviklings- og emballasjeløsninger samt i energiløsningene og den effektive logistikken ved våre produksjonsenheter. Material- eller energieffektivitet i all vår virksomhet er også et tiltak for klimaet. 

Lokalt produserte papirprodukter

Metsä Tissues sterke merkenavn er blant de ledende merkenavnene i det nordiske og østeuropeiske forbrukermarkedet. Innenfor storhusholdningsprodukter har Katrin en sterk posisjon i hele Europa. I tillegg til produkter som selges under merkenavnene Lambi, Serla, Mola, Tento og Katrin produserer Metsä Tissue også papir for kundenes egne merkevarer. 

– Vi mener at behovet for bærekraftige hygieneløsninger vil vokse, og dette er en viktig del av vår strategi. For å sikre fremtidig vekst planlegger vi for øyeblikket å utvide papirproduksjonen ved Mariestad-fabrikken i Sverige, forklarer Kaikkonen. – I fjor høst startet vi en mulighetsstudie for investeringen, som vil mer enn doble produksjonskapasiteten vår i Mariestad. Under den første fasen av investeringen ville en ny papirmaskin og et automatisert lager bli installert ved fabrikken. 

Den endelige investeringsbeslutningen forventes å bli tatt i andre halvår 2021, etter at utslippstillatelsen er innvilget. Den planlagte investeringen ville øke Mariestads produksjonskapasitet for papirprodukter med 50 000 tonn fra og med 2024. Som et eksempel svarer dette til det årlige papirforbruket i over én million husholdninger. 

I produksjonen av sitt kvalitetspapir bruker Metsä Tissue ren fersk fiber dyrket nær kundene og forbrukerne, i tillegg til resirkulert fiber, som støtter den sirkulære økonomien. Metsä Tissue vil fokusere stadig mer på fersk fiber, og investeringene planlagt for Mariestad-fabrikken støtter dette målet. 

–Tilgangen og kvaliteten på resirkulert fiber er blitt dårligere, og investering i produksjonen av kvalitetsprodukter av fersk fiber med moderne teknologi er den mest bærekraftige løsningen for fremtiden. Dette støtter også kundenes mål for bærekraftig forretningsdrift. 

Tekst: Asta Hirvonen
Bilde: Kimmo Syväri, Petteri Kivimäki