Kestävää kasvua pehmopapereilla

Metsä Tissue investoi kestävään ja puhtaampaan arjen hygieniaan

​​ ​

Kestävästi valmistetut pehmopaperit ovat tulevaisuuden hygieniaratkaisu. Metsä Tissue tuntee pohjoisen puun ja kuluttajien arjen.

Metsä Tissue rakentaa viime vuonna uusitun strategiansa mukaisesti kestäviä tulevaisuuden hygieniaratkaisuja kehittämällä toimintansa teollista tehokkuutta ja tuotantolaitosten ympäristösuorituskykyä pitkällä tähtäimellä. 

”Haluamme tarjota asiakkaillemme entistä kestävämpiä hygieniaratkaisuja, jotka pohjautuvat kierto- ja biotalouteen”, Metsä Tissuen toimitusjohtaja Esa Kaikkonen sanoo. 

Metsä Tissuella on 9 tehdasta viidessä eri Euroopan maassa. Jos kunkin tehtaan ympärille piirrettäisiin 500 kilometrin säde, kattaisi se 45 prosenttia EU-alueen väestöstä. Euroopan pehmopaperimarkkinoilla on kuitenkin yli 160 toimijaa. Miten runsaslukuisesta joukosta pystyy erottautumaan?

”Meillä on pitkä perinne ja vankka osaaminen pehmopaperituotannossa, omistautunut henkilöstö sekä halu kehittää jatkuvasti toimintaamme. Etunamme on myös vahva tausta osana Metsä Groupia: koko arvoketju metsästä valmiiseen tuotteeseen saakka on omissa käsissämme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että kuitu- ja raaka-ainehuoltomme on turvattu pitkälle tulevaisuuteen – toimitusvarmuus ja käyttämiemme raaka-aineiden korkea laatu ovat meille ensiarvoisen tärkeitä asioita”, Kaikkonen korostaa.

Metsä Tissuen toimintaa kehitetään aina kestävä kehitys huomioiden.

”Kestävän kehityksen teemat näkyvät niin tuotekehityksessä ja pakkausmateriaaliratkaisuissa kuin tuotantolaitosten energiaratkaisuissa ja logistiikan tehokkuudessa.  Materiaali- tai energiatehokkuus  kaikessa toiminnassamme on myös ilmastoteko.” 

Lähellä tuotettuja pehmopapereita

Metsä Tissuen vahvat brändit ovat markkinoidensa johtavia tuotemerkkejä Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan kuluttajamarkkinoilla. Suurkuluttajatuotteissa Katrinilla on vahva asema koko Euroopassa. Omien Lambi-, Serla-, Mola-, Tento- ja Katrin-tuotteiden lisäksi Metsä Tissue valmistaa pehmopapereita asiakkaidensa omille tuotemerkeille. 

”Uskomme kestävien hygieniaratkaisujen kasvuun, ja se on keskeinen osa strategiaamme. Tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi suunnittelemme parhaillaan pehmopaperituotantomme laajentamista Mariestadin tehtaalla Ruotsissa”, Kaikkonen kertoo. ”Käynnistimme viime syksynä esiselvityksen investoinnista, joka yli kaksinkertaistaisi Mariestadin tuotantokapasiteetin. Investoinnin ensimmäisessä vaiheessa tehtaalle tulisi uusi pehmopaperikone ja automaattivarasto. ” 

Lopullinen investointipäätös tehdään näillä näkymin vuoden 2021 jälkipuoliskolla ympäristöluvan saamisen jälkeen. Suunnitellut investoinnit lisäisivät Mariestadin pehmopaperin tuotantokapasiteettia vuodesta 2024 eteenpäin 50 000 tonnilla, mikä vastaa yli miljoonan kotitalouden vuotuista pehmopaperikulutusta. 

Metsä Tissuen korkealaatuisten pehmopaperien valmistuksessa käytetään puhdasta, asiakkaita ja kuluttajia lähellä kasvanutta ensikuitua sekä kiertotaloutta tukevaa kierrätyskuitua. Metsä Tissue keskittyy jatkossa yhä vahvemmin ensikuituun, ja Mariestadiin suunnitellut investoinnit tukevat tätä tavoitetta. 

”Kierrätyskuidun saatavuus ja laatu ovat heikentyneet, ja investointi korkealaatuisten ensikuitutuotteiden valmistamiseen modernilla teknologialla on tulevaisuuden kannalta kestävin ratkaisu. Näin tuemme myös asiakkaidemme kestävän liiketoiminnan tavoitteita.” 


Teksti: Asta Hirvonen
Kuvat: Kimmo Syväri, Petteri Kivimäki