Keskitetyllä tuotevalikoimalla etuja ja toimitusvarmuutta

Keskitetyllä tuotevalikoimalla etuja ja toimitusvarmuutta

Kapeampi tuotevalikoima helpottaa pehmopapereiden toimitusvarmuutta poikkeustilanteessa. Metsä Tissue on tiivistänyt valikoimaansa hyvässä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa pandemian aikana, ja tiiviimpi valikoima on myös osa tulevaisuuden strategiaa. 

Nopeasti ajateltuna saattaa tuntua, ettei WC-papereiden maailmassa tapahdu usein kovinkaan suuria mullistuksia. COVID-19 -pandemian laajeneminen on kuitenkin nostanut hygieniapaperit välillä arvaamattomankin korkeaan arvoon, ja kaupan hyllyt ovat ajoittain loistaneet tyhjyyttään korkean kysyntäpiikin vuoksi. Poikkeustilanteessa pehmopaperitoimittajien keskeiseksi tehtäväksi on noussut tuotteiden jatkuvan saatavuuden ja säännöllisten toimitusten varmistaminen kauppoihin ja ammattilaiskäyttöön. 

”Metsä Tissue on yksi Euroopan johtavista pehmopaperitoimijoista, ja olemme ottaneet tämän vastuun vakavasti. Olemme varmistaneet useilla eri toimenpiteillä toimintamme jatkuvuuden, tukeutuen samalla vahvasti valitsemaamme strategiseen linjaan”, Metsä Tissuen tuotevalikoimasta vastaava johtaja Markus Reivala kertoo.     

Hygieniapapereiden raaka-ainepohja painottuu tulevaisuudessa entistä enemmän ensikuitujen käyttöön. Metsä Tissue edistää strategiansa mukaisesti kestävästi hoidetuista metsistä saatavien kuitujen käyttöä tulevaisuuden hygieniaratkaisuissa. 

”Hyvänä esimerkkinä tästä on suunnittelemamme, noin 230 miljoonan euron investointi tulevaisuuden pehmopaperitehtaaseen Ruotsin Mariestadissa. Koronaviruspandemian mukanaan tuomat äkilliset muutokset markkinoilla ovat myös osaltaan vahvistaneet valitsemamme strategisen suunnan ajankohtaisuutta”, Reivala sanoo. 

Kierrätyskuitujen saatavuus on ollut heikkoa jo pitempään, ja pandemia on heikentänyt tilannetta entisestään. Metsä Tissuen ensikuituraaka-aineen saatavuus on kuitenkin pysynyt hyvällä tasolla. Metsä Tissue on osa Metsä Groupin arvoketjua, jossa kestävästi hoidetuista metsistä saatava raaka-aine yhdistyy lopputuotteeseen saakka. 

”Tämä takaa sen, että pystymme turvaamaan hygieniakuitujen saatavuuden myös haastavassa markkinatilanteessa”, Reivala korostaa.  

Koronaviruspandemia on nostanut pehmopapereiden ja käsipyyhkeiden kysyntää voimakkaasti lyhyellä aikavälillä, mikä on haastanut pehmopapereiden toimitusketjua. Raaka-ainesaatavuuden varmistamisen lisäksi poikkeustilanteessa on otettu käyttöön myös muita toimenpiteitä, kuten tuotannon priorisointi ja valikoiman kaventaminen. Metsä Tissue on keskittänyt tuotantokapasiteettiaan tuotteisiin, jotka vastaavat parhaiten keskeisten kuluttaja- ja ammattilastuotteiden, kuten laadukkaiden WC-papereiden tai käsipyyhkeiden, kysyntään. Näin saatavuus on pystytty varmistamaan silloinkin, kun kysyntä on ollut hyvin korkealla, ja tuotteita on pystytty toimittamaan markkinoille joustavasti. 

”Tuotannon priorisoinnin on mahdollistanut läheinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa. Olemme saaneet nähdä tältä osin hyvää ja rakentavaa yhteistyötä kumppaniemme taholta”, Reivala kiittelee. ”Haluamme olla jatkossakin tehokas ja luotettava kumppani asiakkaillemme. Keskitetty tuotevalikoima on yksi niistä tekijöistä, joilla uskomme olevan suuri merkitys kannattavan liiketoiminnan mahdollistamisessa läpi koko arvoketjun.”

”Tärkeintä on tuntea käyttäjien tarpeet ja vastata niihin oikeanlaisilla tuotteilla, jotka on valmistettu ja kuljetettu määränpäähänsä tehokkaasti ja kestävästi. Näin keskittymisestä on hyötyä läpi koko arvoketjun aina loppukäyttäjälle asti: saatavuus on hyvä, ja tuotteet laadukkaita ja kestävästi valmistettuja. Tämä on toimintaperiaatteemme jatkossakin”, Reivala painottaa.