metsä, forest

Ensikuidun käyttö lisääntyy

​​ ​


Metsä Tissuen tuotteissa käytetään kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puukuitua.


WC- ja talouspaperin painosta liki 99 prosenttia on puukuitua. Metsä Tissuen pehmopaperituotteissa käytetään sekä tuoretta ensikuitua, kierrätyskuitua että näiden sekoitusta. Ensikuitu eli sellu valmistetaan tukin kasvatuksen oheistuotteena syntyvästä puuaineksesta: harvennuspuusta ja tukkipuuksi liian ohuista tai huonolaatuisista rungoista. Kierrätyskuitu syntyy puolestaan keräyspaperista.

”Tunnemme aina hankkimamme puun alkuperän, ja tiedämme, että kaikki käyttämämme puukuitu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Viime vuosina käyttämästämme kuidusta noin puolet on ollut ensikuitua, josta suurin osa tulee konsernin omilta tehtailta Metsä Fibreltä ja Metsä Boardilta”, Metsä Tissuella kestävästä kehityksestä vastaava Timo Riikonen kertoo.

Metsä Groupista tulevan sellun lisäksi Metsä Tissue käyttää myös markkinasellua. 

”Teemme yhteistyötä vain sellaisten sellutoimittajien kanssa, jotka pystyvät todentamaan puukuitunsa vastuullisen alkuperän. Kuitu ei saa olla peräisin laittomista lähteistä. Sellutoimittajia valitessa suosimme toimittajia, joilla on voimassa oleva FSC®- tai PEFC™-sertifikaatti”, Riikonen korostaa. 

Metsä Tissuen vuonna 2019 käyttämästä sellusta 91 prosenttia oli sertifioitua.

Metsä Tissue on osa Metsä Groupia, jonka taustalla on 103 000 suomalaisen yksityismetsänomistajan omistama Metsäliitto Osuuskunta. Omistajajäsenten kautta Metsä Groupilla on käytettävissään merkittävä varanto ensiluokkaista puuraaka-ainetta.

Kierrätyskuidun laatu ja saatavuus heikkenevät

Metsä Tissue keskittyy jatkossa yhä enemmän ensikuituun pohjautuviin tuotteisiin ja investoi niiden tuotannon lisäämiseen. 

”Keräyspaperipohjaisten kuitujen käyttö tuotteissamme vähenee, koska niiden saatavuus ja laatu heikkenevät jatkuvasti. Tämä johtuu pääasiassa toimistoissa käytettävän paperimäärän sekä sanomalehtipaperin kulutuksen vähenemisestä digitalisoitumisen seurauksena. Kierrätyskuidulla on myös kilpailukykyisempiä käyttökohteita esimerkiksi pakkausteollisuudessa”, Riikonen kertoo.

Kierrätyskuitu on Metsä Tissuelle tärkeä raaka-aine myös jatkossa. Puukuitua ei kuitenkaan voi kierrättää loputtomiin: 4−6 käyttökerran jälkeen kuidun laatu ja erityisesti sen lujuus heikkenevät. Mukaan tarvitaan siis vahvaa ensikuitua. 

Moni mieltää kierrätyskuitupohjaiset tuotteet ympäristöystävällisemmiksi kuin ensikuitupohjaiset. 

”Keräyspaperi on peräisin monenlaisista lähteistä, ja se vaatii aina puhdistamista, mikä kuluttaa paljon vettä ja energiaa. Myös ensikuitutuotteiden valmistusprosessista tulevan jätteen määrä on pienempi kuin kierrätyskuituprosessissa.”

Teksti: Asta Hirvonen
Kuva: Kimmo Syväri