Bæredygtig vækst med blødt papir

Metsä Tissue investerer i bæredygtig og renere hverdagshygiejne

​​ ​

Bæredygtigt produceret blødt papir er fremtidens hygiejneløsning. Metsä Tissue kender nordisk træ og forbrugernes hverdag.

I tråd med sin strategi, der blev fornyet sidste år, udvikler Metsä Tissue bæredygtige hygiejneløsninger ved at fokusere på at forbedre sin industrielle effektivitet og sine produktionsenheders miljømæssige resultater på længere sigt. 

Esa Kaikkonen“Vi arbejder på at kunne forsyne vores kunder med mere bæredygtige hygiejneløsninger baseret på den cirkulære økonomi og bioøkonomien”, siger Esa Kaikkonen, CEO i Metsä Tissue. 

Metsä Tissue har nu fabrikker i fem forskellige lande i Europa. En radius på 500 km rundt om hver fabrik vil kunne dække 45 % af EU’s befolkning. Der er imidlertid mere end 160 aktører på det europæiske marked for blødt papir. Hvordan kan vi skille os ud?

”Vi har en lang tradition og en betydelig ekspertise inden for produktion af blødt papir. Desuden har vi meget engagerede medarbejdere og et ønske om kontinuerligt at forbedre vores aktiviteter. Vores fordele omfatter også en stærk baggrund som en del af Metsä Group: hele værdikæden er i vores egne hænder, fra skoven til det færdige produkt. Vores kunder kan stole på vores fibre og tilførsel af råmateriale, som er sikret langt ud i fremtiden. Pålidelige leveringer og råmaterialer af høj kvalitet har den største betydning for os”, påpeger Kaikkonen.

Metsä Tissues aktiviteter er altid udviklet med bæredygtighed for øje.

“Bæredygtighedstemaer er afspejlet i vores produktudvikling og valg af emballagematerialer samt i energiløsningerne og den effektive logistik i vores produktionsenheder. Materiale- eller energieffektivitet i alle vores aktiviteter er også en indsats for klimaet”. 

Lokalt produceret blødt papir

Metsä Tissues stærke varemærker er blandt de førende varemærker på de nordiske og østeuropæiske forbrugermarkeder. Inden for produkter til erhvervs- og institutionssektoren har Katrin en stærk position på tværs af Europa. Ud over at fremstille produkter under sine varemærker Lambi, Serla, Mola, Tento og Katrin producerer Metsä Tissue også blødt papir til sine kunders egne mærker. 

“Vi mener, at efterspørgslen efter bæredygtige hygiejneprodukter vil stige, og dette er et vigtigt element i vores strategi. Med henblik på at muliggøre fremtidig vækst planlægger vi i øjeblikket at udvide vores produktion af blødt papir på fabrikken i Mariestad i Sverige”, forklarer Kaikkonen, “Sidste efterår påbegyndte vi en gennemførlighedsundersøgelse om investeringen, som vil mere end fordoble vores produktionskapacitet i Mariestad. I investeringens første fase vil der blive installeret en ny maskine til blødt papir og et automatiseret lager på fabrikken”. 

Den endelige investeringsbeslutning forventes at blive taget i løbet af andet halvår af 2021, når miljøgodkendelsen foreligger. Den planlagte investering vil øge Mariestads kapacitet til produktion af blødt papir med 50.000 tons fra og med 2024. Dette svarer eksempelvis til det årlige forbrug af blødt papir i mere end én million husstande. 

I produktionen af blødt papir af høj kvalitet anvender Metsä Tissue helt friske fibre, der er dyrket tæt på virksomhedens kunder og forbrugere, men også genanvendte fibre, hvilket støtter den cirkulære økonomi. Metsä Tissue vil i større grad fokusere på friske fibre, og de planlagte investeringer i forbindelse med fabrikken i Mariestad understøtter dette mål. 

”Tilgængeligheden og kvaliteten af genanvendte fibre er forringet, og investering i produktionen af friske fiberprodukter af høj kvalitet med moderne teknologi er den mest bæredygtige løsning for fremtiden. Dette understøtter også vores kunders mål om bæredygtige forretningsaktiviteter”. 

Tekst: Asta Hirvonen
Foto: Kimmo Syväri, Petteri Kivimäki