friske fibre

Anvendelsen af friske fibre stiger

​​ ​

Metsä Tissue anvender træfibre fra bæredygtigt forvaltede skove i sine produkter

Træfibre tegner sig for næsten 99 % af toiletpapirs og blødt papirs vægt. Metsä Tissue anvender friske fibre, genanvendte fibre eller en kombination heraf i sine bløde papirprodukter. Friske fibre eller pulp fremstilles af træ, der er genereret som et biprodukt af tømmer: træ fra udtynding af skov eller stammer, der er for tynde eller af for dårlig kvalitet til at blive brugt som tømmer. Genanvendte fibre er lavet af genbrugspapir.

“Vi kender altid oprindelsen af det træ, vi køber, og vi ved, at alt det træ, vi anvender, kommer fra bæredygtigt forvaltede skove. I de senere år har omkring halvdelen af de fibre, vi anvender, været friske fibre, hvoraf de fleste kommer fra Metsä Groups egne fabrikker og Metsä Board”, siger Timo Riikonen, bæredygtighedsansvarlig hos Metsä Tissue.

Ud over at anvende pulp fra Metsä Group anvender Metsä Tissue markedspulp. 

”Vi samarbejder kun med leverandører, som kan verificere den ansvarlige oprindelse af deres træfibre. Fibre må ikke stamme fra illegale kilder. Ved valg af pulpleverandører giver vi prioritet til leverandører med et gyldigt FSC®- eller PEFC™-certificat”, siger Riikonen. 

I 2019 var 91% af den pulp, som Metsä Tissue anvendte, certificeret.

Metsä Tissue er en del af Metsä Group, hvis moderselskab, Metsäliitto Cooperative, er ejet af omkring 103.000 finske, private skovejere. Gennem sine ejermedlemmer har Metsä Group adgang til en væsentlig reserve af førsteklasses træråmateriale.

Kvaliteten og tilgængeligheden af genanvendte fibre falder

Metsä Tissue vil øge fokus på produkter, der er baseret på friske fibre, og investere i en udvidelse af produktionen. 

”Brugen af genanvendte papirbaserede fibre i vores produkter falder, idet tilgængeligheden og kvaliteten heraf fortsat forringes. Dette skyldes primært et fald i mængden af papir, der anvendes på kontorer og til avispapir, hvilket er et resultat af digitaliseringen. Genanvendte fibre har også mere konkurrencedygtige anvendelsesområder, f.eks. i emballageindustrien”, forklarer Riikonen.

Genanvendte fibre vil fortsat være et vigtigt råmateriale for Metsä Tissue. Træfibre kan imidlertid ikke genanvendes i det uendelige: deres kvalitet og styrke reduceres efter fire til seks anvendelser. Det betyder, at det er nødvendigt med friske fibre som supplement til genanvendte fibre. 

Mange tror, at genanvendte fibrebaserede produkter er mere miljøvenlige end friske fibrebaserede produkter. 

“Genbrugspapir kommer fra forskellige kilder og kræver altid rensning, hvilket er vand- og energiintensivt. Derudover er mængden af affald, der genereres under produktionen af friske fiberbaserede produkter, væsentligt mindre end det, der genereres under produktionen af genanvendte fibrebaserede produkter.


Tekst: Asta Hirvonen
Foto: Kimmo Syväri