Využití čerstvé celulózy se zvyšuje


​​ ​

Společnost Metsä Tissue ve svých produktech využívá dřevěnou celulózu z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Celulóza tvoří téměř 99 % hmotnosti toaletního a jemného papíru. Společnost Metsä Tissue ve svých produktech z jemného papíru využívá čerstvé celulózy, recyklovaných vláken, nebo jejich kombinaci. Čerstvá celulóza neboli buničina se vyrábí ze dřeva, které je vedlejším produktem při získávání klád: jde o dřevo z prořezávek lesa nebo kmenů, které jsou příliš tenké nebo málo kvalitní na to, aby se daly použít jako klády. Recyklovaná vlákna se vyrábí z recyklovaného papíru.

„Vždy známe původ dřeva, které nakupujeme, a máme jistotu, že veškerá celulóza, kterou používáme, pochází z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem. V posledních letech je zhruba polovina námi využívaných vláken z celulózy, přičemž většina z ní pochází z papíren skupiny Metsä Group, konkrétně z Metsä Fibre a Metsä Board," říká Timo Riikonen, který má ve společnosti Metsä Tissue na starost udržitelnost.

Metsä Tissue kromě celulózy dodávané skupinou Metsä Group využívá i celulózu od třetích stran.

„Spolupracujeme pouze s takovými dodavateli celulózy, kteří mohou u svého produktu potvrdit, že pochází z udržitelných zdrojů. Celulóza nesmí pocházet z nelegálních zdrojů. Při výběru dodavatelů celulózy upřednostňujeme ty, kteří mají platný certifikát FSC® nebo PEFC™," pokračuje Riikonen.

V roce 2019 mělo takovou certifikaci 91% buničiny využívané společností Metsä Tissue.

Společnost Metsä Tissue je součástí skupiny Metsä Group, jejíž mateřskou společnost Metsäliitto Cooperative vlastní zhruba 103 000 soukromých finských majitelů lesů. Díky nim má skupina Metsä Group k dispozici značné rezervy prvotřídního surového dřeva.

Kvalita a dostupnost recyklovaných vláken se snižuje

Společnost Metsä Tissue se bude stále více zaměřovat na produkty, jejichž základem je čerstvá celulóza, a bude investovat do jejich výroby.

„Míra využití vláken z recyklovaného papíru v našich produktech se snižuje, neboť její dostupnost a kvalita se neustále zhoršují. To je způsobeno hlavně snížením spotřeby papíru v kancelářích a snížení objemu novinového papíru v důsledku digitalizace. Recyklovaná vlákna mají navíc i jiné využití, například v oblasti výroby obalů," vysvětluje Riikonen.

Recyklovaná vlákna budou pro společnost Metsä Tissue i nadále důležitou surovinou. Ani celulózu však není možné recyklovat donekonečna: její kvalita a pevnost se po čtyřech až šesti použitích snižují. To znamená, že kromě recyklovaných vláken je zapotřebí i pevná čerstvá celulóza.

Mnozí lidé věří, že produkty z recyklované suroviny jsou ekologičtější než výrobky z celulózy čerstvé.

„Recyklovaný papír získáváme z různých zdrojů; vždy však platí, že vyžaduje čištění, což je proces, při němž dochází ke značné spotřebě vody a elektrické energie. Množství odpadu vytvořeného při výrobě produktů z čerstvé celulózy je navíc výrazně nižší, než je tomu v případě výroby produktů z recyklované suroviny.


Text: Asta Hirvonen
Fotografie: Kimmo Syväri