Sustainable tissue paper-
one sheet at a time

Kestävää pehmopaperia -
arkki kerrallaan

In English

 
 

Sustainable tissue paper – one sheet at a time

Many consumers are seeking a more sustainable lifestyle for the benefit of the environment, climate and humanity. At Metsä Tissue, we want to help consumers achieve this goal. Even small, everyday actions matter, and the choice of a tissue paper product can itself be one step towards a more sustainable future.

The main raw material in Metsä Tissue’s products is wood fibre of known origin from sustainably managed Northern forests. The growth of a forest binds carbon for a long time, both in the trees growing in the forest and the wood products ultimately made from them, including sawn timber. All wood recovered during forestry is therefore used for the benefit of the bioeconomy, meaning that the wood replaces fossil-based energy sources or products.

Toilet paper is made from both fresh fibres, or pulp, and recycled fibres. The wood raw material which pulp is made of, comes from sustainably grown and managed forests. The production of tissue paper from fresh fibre is therefore part of the resource-efficient use of wood. When fresh fibre is used to produce tissue paper, water and energy consumption is lower, and less waste is generated than when recycled fibres are used.

Fresh fibre is an excellent raw material for tissue paper. Tissue papers made from pure fresh fibre have first-class properties. They are safe, hygienic and gently soft. At the beginning of the year, Metsä Tissue announced that it invests in fresh fibre based tissue papers for the local market by renewing the tissue paper machine at the Mänttä mill and in addition, the company plans to double the fresh fibre production in its Mariestad mill, in Sweden.

During the year we meet experts from both the forest industry and the scientific community to review the properties of fresh fibre from the perspectives of raw materials, wellbeing, hygiene and recycling. The experts explain why the discussions around sustainability are currently topical, and the significance and impact our daily choices can have.

Read more about facts.

 
 

Kestävää pehmopaperia - arkki kerrallaan

Moni kuluttaja tavoittelee kestävämpää elämäntapaa ympäristön, ilmaston ja ihmiskunnan hyväksi. Me Metsä Tissuella haluamme auttaa kuluttajia saavuttamaan tämän tavoitteen. Pienillä, arkisillakin teoilla on merkitystä ja siksi myös pehmopaperituotteen valinta voi olla askel kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Metsä Tissuen tuotteissa käytetään pääraaka-aineena pohjoisista, kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta, jonka alkuperä on tiedossa. Metsän kasvu sitoo hiiltä pitkäaikaisesti niin metsässä kasvaviin puihin kuin puusta lopulta valmistettaviin puutuotteisiin kuten esimerkiksi sahatavaraan. Kaikki metsänhoidossa talteen otettava puuaines käytetään siis biotalouden hyväksi, eli korvaamaan fossiilisia energialähteitä tai tuotteita.

Pehmopaperia tehdään ensikuidusta eli sellusta ja kierrätyskuidusta. Sellun raaka-ainetta eli puuta taas saadaan kasvatettaessa ja hoidettaessa metsää kestävästi. Pehmopaperien valmistus ensikuidusta on siis osa resurssitehokasta puun käyttöä. Kun pehmopaperin valmistamiseen käytetään ensikuitua, veden ja energian kulutus on vähäisempää ja jätettä syntyy vähemmän kuin kierrätyskuituja käytettäessä.

Ensikuiduista valmistetut pehmopaperit ovat ominaisuuksiltaan ensiluokkaisia. Ne ovat turvallisia, hygieenisiä ja lempeän pehmeitä. Metsä Tissue uutisoi alkuvuonna investoivansa paikallismarkkinoille suunnattuihin, ensikuitupohjaisiin pehmopapereihin uusimalla Mäntän tehtaan pehmopaperikoneen ja lisäksi yhtiö suunnittelee ensikuitutuotannon kaksinkertaistamista Mariestadin tehtaalla, Ruotsissa.

Tapaamme vuoden aikana asiantuntijoita niin metsäalalta kuin tiedemaailmasta ja käymme läpi ensikuidun ominaisuuksia raaka-aineiden, hyvinvoinnin, hygienian sekä kierrätyksen näkökulmista. Asiantuntijamme kertovat, miksi kestävyyskeskustelu on ajankohtaista ja millaisia merkityksiä ja vaikutuksia jokapäiväisillä valinnoillamme voikaan olla.

Voit perehtyä faktoihin tarkemmin täällä.