​​

Metsä Tissues hållbarhetsmål 2030

Hållbarhetsmålen är en viktig del av Metsä Groups och Metsä Tissues strategi, som styr ledningen och utvecklingen av våra verksamheter. Strategiska hållbarhetsmål är ett stöd i arbetet mot klimatförändringar och vår strävan mot att bli klimatneutrala. Långsiktiga mål har också ställts upp för den ständiga utvecklingen av affärsetik och arbetssäkerhet.

Metsä Tissue är en föregångare inom utveckling av verksamhetssätt och produkter med minimal miljöpåverkan. Våren 2019 tillkännagav Metsä Tissue nya strategiska hållbarhetsmål som sträcker sig fram till 2030. De ligger i linje med koncernens mål som är inriktade på skogstillväxt, biologisk mångfald, klimat och miljö, att erbjuda hållbara alternativ och att skapa välbefinnande.
 
Målen för hela Metsä Group är följande: 

  • Öka mängden koldioxid som lagras i skogar och produkter samt säkerställa den biologiska mångfalden
  • Fossilfria bruk och resurseffektiv produktion
  • Fossilfria råvaror och hållbar leveranskedja
  • Ansvarsfull företagskultur och olycksfri arbetsmiljö.

I enlighet med koncernens mål strävar Metsä Tissue efter att uppnå en olycksfri arbetsmiljö, fossilfria bruk och råvaror, effektivt utnyttjande av produktionens sidoströmmar och processvatten samt att säkerställa en ansvarsfull leveranskedja och spårbara råvaror. Metsä Tissues egna hållbarhetsmål omfattar dessutom en produktportfölj utan plast och effektivare logistik. 

I april 2020 erhöll Metsä Tissue den högsta platinautmärkelsen av EcoVadis för företagets sätt att som leverantör arbeta med hållbarhet och socialt ansvarstagande. Metsä Tissue ligger också i toppen bland de 1 % främsta företagen inom tillverkning av övriga artiklar av papper och kartong som har utvärderats av EcoVadis. EcoVadis driver en plattform där företag på global bas kan bedöma miljö- och samhällsprestanda hos sina leverantörer. EcoVadis bedömningskriterier är miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar anskaffning.

Metsä Group publicerar varje år en hållbarhetsrapport som ger mer information om Metsä Tissues hållbarhetsledning, koncernens mål och deras förverkligande.