​​ ​


Metsä Tissuen kestävän kehityksen 2030-tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeä osa Metsä Groupin ja Metsä Tissuen strategiaa sekä toiminnan johtamista ja kehittämistä. Strategiset kestävän kehityksen tavoitteet tukevat ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja laajaa työtämme kohti ilmastoneutraaliutta. Myös toiminnan eettisyyden ja turvallisuuden jatkuvalle kehittämiselle on asetettu pitkän aikavälin tavoitteet.

Metsä Tissue on edelläkävijä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien toimintatapojen ja tuotteiden kehittäjänä. Metsä Tissue julkaisi keväällä 2019 uudet strategiset kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 saakka. Ne mukailevat koko konsernin tavoitteita, jotka keskittyvät metsän kasvun ja monimuotoisuuden sekä ilmaston ja ympäristön huomioimiseen, kestävien vaihtoehtojen tarjoamiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. 

Koko Metsä Groupin tavoitteet ovat:

  • Metsiin ja tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen
  • Fossiilittomat tehtaat ja resurssitehokas tuotanto 
  • Fossiilittomat raaka-aineet ja vastuullinen toimitusketju
  • Vastuullinen yrityskulttuuri ja tapaturmaton työympäristö
Metsä Tissue pyrkii konsernin tavoitteiden mukaisesti tapaturmattomaan työympäristöön, fossiilittomiin tehtaisiin ja raaka-aineisiin, tuotannon sivuvirtojen ja prosessiveden tehokkaaseen käyttöön sekä hankintaketjun vastuullisuuden ja raaka-aineiden jäljitettävyyden varmistamiseen. Metsä Tissuen omia kestävän kehityksen tavoitteita ovat lisäksi muoviton tuotevalikoima ja tehokkuuden kehittäminen logistiikassa.

Metsä Tissuen liiketoiminnan vastuullisuudelle myönnettiin huhtikuussa 2020 korkein Platinum-tason tunnustus EcoVadiksen vastuullisuus- ja yhteiskuntavastuuarvioinnissa. Metsä Tissue kuuluu lisäksi EcoVadiksen arvioinnissa yhden prosentin parhaimmistoon muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistajien luokassa. EcoVadiksen kehittämä alusta antaa yrityksille mahdollisuuden arvioida toimittajiensa suoriutumista ympäristö -ja yhteiskuntavastuussa maailmanlaajuisesti. Arviointiperusteita on neljä: ympäristö, ihmisoikeus- ja työvoimakäytännöt, liiketoiminnan eettisyys sekä kestävät hankinnat.

Metsä Group julkaisee vuosittain englanninkielisen kestävän kehityksen raportin, josta löytyy lisää tietoa myös Metsä Tissuen kestävän kehityksen johtamisesta, konsernin tavoitteista sekä niiden toteutumista.