Smålandsbruken samarbetar med arbetsförmedlingen genom industrispåret

​​ ​​ ​

Smålandsbruken samarbetar med arbetsförmedlingen genom industrispåret

Metsä Tissue i Småland vill bidra till människors utveckling och integration.

Måndag 9 april startades ett samarbete mellan Metsä Tissue i Småland och Arbetsförmedlingen som kallas "Industrispåret". Syftet med Industrispåret är att ge nyanlända personer utbildning på en industri samt svenskundervisning kopplad till arbetet.

Målet är att hjälpa personerna att utveckla svenska språket och att lära sig ett jobb samt visa hur det fungerar på svenska arbetsplatser, och därmed även öka personernas anställningsbarhet.
På måndagar läser de svenska och tisdag till fredag arbetar de i produktionen.

Yahja och Mohsen är hos oss. De kommer från Syrien men bor nu i Pauliström.