Kariera w Metsä Tissue w Polsce

​​ ​

Poznaj nas i dołącz do zespołu!

Firma Metsä Tissue to główny dostawca papierów higienicznych dla europejskich gospodarstw domowych oraz odbiorców przemysłowych, a także jeden z największych na świecie dostawców papierów do gotowania i pieczenia. Nasze główne marki to Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin oraz SAGA. W zakładach produkcyjnych działających w pięciu krajach zatrudniamy łącznie około 2750 osób. Firma Metsä Tissue wraz z Metsä Board, Metsä Fibre, Metsä Wood i Metsä Forest należy do Grupy Metsä.

Nasz sukces opiera się na pracy zespołowej. W Metsä Tissue każdy pracownik odgrywa ważną rolę w procesie produkcji, a jego zaangażowanie ma znaczący wpływ na efektywność całego zakładu. Praca w naszej firmie oferuje stałe możliwości poszerzania własnych horyzontów i poznawania nowych rzeczy.

W Metsä Tissue dążymy do otwartego, sprawiedliwego i bezpiecznego środowiska pracy, doceniającego różnorodność, różnice kulturowe i uczciwe traktowanie wszystkich pracowników.

Zatrudniamy specjalistów ds. produkcji, utrzymania ruchu, kontroli jakości, ale także ekspertów ds. marketingu i sprzedaży, obsługi klienta, logistyki, zakupów, HR i informatyki. Stawiamy na rozwój w ramach organizacji i umożliwiamy awanse wewnętrzne.

Metsä Tissue używa strony rekrutacyjnej Metsä Group. Usługa ta daje możliwość zobaczenia wszystkich otwartych stanowisk pracy w naszej grupie, na które można swobodnie aplikować.

Możliwości kariery w naszej firmie:

 • Praca dla menadżerów
 • Praca dla specjalistów
 • Staże
 • Praktyki
 • Praca wakacyjna

Jeśli obecnie nie ma dostępnych ofert pracy zgodnych z Pana/Pani profilem zawodowym zapraszamy do złożenia otwartej aplikacji. W przypadku pojawienia się oferty zgodnej z Pana/Pani doświadczeniem i profilem kompetencji, skontaktujemy się z w sprawie rekrutacji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy ciekawa.praca@metsagroup.com.

Odpowiedzialny Pracodawca

Metsä Tissue prowadadzi działalność w 10 krajach, a w pięciu dysponuje jednostkami produkcyjnymi. Łącznie zatrudniamy około 3000 osób. Nasza działalność opiera się na wspólnie wyznawanych wartościach i odpowiedzialnych praktykach zarządzania.

Odpowiedzialna Zyskowność, Rzetelność, Współpraca i Odnawialność to wartości, które wyznajemy i którymi kierujemy się w codziennej pracy.

Doceniamy naszych pracowników i staramy się być dla nich dobrym oraz atrakcyjnym pracodawcą. Dbamy o rozwój oraz dobre samopoczucie każdego pracownika i o jego bezpieczeństwo w pracy. Stawiamy na zaangażowanych, podnoszących swoje kwalifikacje pracowników, którzy będą realizować z nami nasze cele.

Posiadamy również system wynagradzania, który wspiera realizację obranej strategii i motywuje nas do osiagania założonych celów.

Nieustanny rozwój jest kluczowym czynnikiem sukcesu naszej firmy.


Bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie w pracy

Promowanie i utrzymywanie dobrego samopoczucia w Metsä Tissue oparte jest na działaniach prewencyjnych. Naszym celem jest identyfikacja czynników stanowiących zagrożenie, podejmowanie środków zaradczych i troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Jesteśmy przeświadczeni, że najlepsze wyniki można osiągnąć wówczas, kiedy zachowana jest równowaga między życiem zawodowym i prywatnym. Lubimy stawiać naszych pracowników przed nowymi wyzwaniami, ale nie zapominamy również o tym, że energia, która jest przeznaczana na rozwój, powinna być uzupełniana wypoczynkiem, sportem i rekreacją.

Naszym pracownikom oferujemy atrakcyjny pakiet socjalny:

 • Kartę Multisport,
 • Fundusz Zdrowia,
 • Zajęcia i wydarzenia sportowe,
 • Wyjścia integracyjne na kręgle,
 • Imprezy firmowe,
 • Dofinansowanie do "wczasów pod gruszą", kolonii dla dzieci itp.
Naszym długoterminowym celem jest brak wypadków w pracy. Dlatego też ciągle poszukujemy nowych sposobów poprawy bezpieczeństwa. Naszym pracownikom, stażystom i praktykantom oferujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozwój z Metsä Tissue

 
 
Nasi klienci, konsumenci oraz odbiorcy przemysłowi oczekują od nas produktów najwyższej jakości. Z tego też powodu ciągle się rozwijamy, aby sprostać stawianym nam wymaganiom. Sukces Metsä Tissue opiera się na pracy zespołowej, dlatego też wspieramy rozwój każdego naszego pracownika. Realizujemy to dzięki regularnej ocenie pracowników, która ma służyć nakreśleniu ich scieżki kariery, organizacji szkoleń, rotacji zatrudnienia, a także dzięki nowym narzędziom zarządzania – jakim jest Przewodnik Menadżera. Wyznacza on zasady zarządzania oraz określa odpowiedzialność mendażerów w oparciu o wartości Grupy Metsä. Przewodnik ten dostarcza także menadżerom wskazówki i rozwiązania wspierające ich pracę.