Metsä Tissuen Mäntän tehdas 150 vuotta

Metsä Tissuen Mäntän tehdas täyttää syyskuussa 2018 merkittävät 150 vuotta. Tehdastoiminta sai alkunsa, kun Gustaf Adolf Serlachius perusti puuhiomon Mäntänkosken rantaan vuonna 1868. 

 

Hyvinvointia ja hygieniaa Mäntästä maailmalle jo 150 vuoden ajan

Gustaf Adolf Serlachius oli Ilomantsissa vuonna 1830 syntynyt nimismiehen poika. Hän aloitti liiketoimintansa Tampereella apteekkarina ja tutustui siellä Fredrik Idestamiin, joka puolestaan perusti Tampereelle uudenaikaisen puuhiomon vuonna 1865. Idestamin ollessa valtionvirassa Helsingissä hän uskoi hiomon valvonnan Serlachiukselle ja siten tämä perehtyi puunhionnan tekniikkaan ja hiokkeen käyttömahdollisuuksiin. Myöhemmin Gustaf Adolf Serlachius päätti aloittaa oman puuhiomotoimintansa Mäntänkoskella. Historian kirjojen mukaan Serlachius nousi purjeveneen kyytiin 16.9.1868 ja saapuessaan seuraavana päivänä perille yhdessä kuuden kirvesmiehen kanssa, tehtaan rakentaminen alkoi 17. syyskuuta.

G.A. Serlachius oli rohkea ja optimistinen teollisuusmies. Talousvaikeuksista huolimatta hän oli aina tilaisuuden tullen valmis investoimaan tehtaan kehittämiseen ja sen toimintaedellytysten parantamiseen. Hänen kuolemansa jälkeen vastuuta yhtiöstä kantoi veljenpoika Gösta Serlachius, joka nosti yrityksen yhdeksi maan suurimmista metsäyhtiöstä.

Mäntän tehtaalla aloitettiin wc-paperin tuotanto ensimmäisenä Suomessa, vuonna 1908. Tuotetta myytiin aluksi apteekeissa ja silkkipaperista tehtyinä arkkeina. Alun perin Mäntän tehtaalla valmistettua paperia myytiin kotka-logon alla, joka säilyi tehtaan tunnuksena aina 1960-luvulle saakka, jolloin tehtaan satavuotisjuhlien kunniaksi otettiin käyttöön Serla-tuotemerkki.

Vuosien aikana Mäntän tehtaan toiminta laajeni. Ruoan käsittelyyn ja käärimiseen soveltuvien papereiden kysyntä kasvoi voimakkaasti 1900-luvun Euroopassa, mikärohkaisi Serlachiusta investoimaan paperikoneeseen, jolla voitiin valmistaa rasvatiivistä paperia. Ruoansäilytyspaperin tuotanto aloitettiinkin vuonna 1924, ja tuotetta käytettiin mm. voin käärepaperiksi. Pehmopaperiset lautasliinat ja nenäliinat tuotiin Suomen markkinoille 1930-luvulla.

Nykymuotoisen pehmopaperin valmistus alkoi Mäntässä vuonna 1961, kun tehtaalla käynnistyi Suomen ensimmäinen pehmopaperikone. Samalla vuosikymmenellä tehtiin myös ensimmäiset mainokset sekä toilettipaperille että säilyte-pergamiinille.

Tänä päivänä Metsä Tissuen Mäntän tehtaalla valmistetaan wc- ja talouspaperia, käsipyyhkeitä, nenäliinoja, teollisuuspyyhkeitä ja ruoanlaittopaperia. Mäntän tehtaalla on kolme pehmopaperikonetta, yksi tiivispaperikone ja 11 pehmopaperin jalostuslinjaa.

Mäntän tehtaalta lähtee joka päivä kauppoihin noin 30 rekallista pehmopaperituotteita, joiden valmistuksesta vastaa noin 400 työntekijää.

MetsäTissuen Mäntän tehtaalla suomalaisesta sellusta valmistetut Serla- ja Lambi-tuotteet ovat mukana satojen tuhansien suomalaisten arjessa ja elämässä päivittäin. SAGA-ruoanlaittopapereita viedään Mäntästä noin viiteenkymmeneen maahan ja Katrin-tuotteet tuovat hygieniaa ja hyvinvointia mm. työpaikkojen, koulujen, sairaaloiden, hotellien ja ravintoloiden julkisiin wc-tiloihin.

 

 

Kuva: Mäntän tehdas vuonna 1889